KULLPLANER

Vi planlegger kull i 2023

Kullet vil være hos Maja i Tromsø, interesserte er velkommen til å ta kontakt.